TOPlist

Co plyne z Mezinárodní konference o hypertermii Varroa ?

V říjnu 2015 se konala Mezinárodní konference o využívání zvýšených teplot při hubení roztoče Varroa. Tuto událost považuji za cennou z několika důvodů.

 1. Bylo na velkém souboru včelstev po více let doloženo, že ohřev plodových plástů je rovnocennou alternativou léčbě chemické, protože takto ošetřovaných 50 včelstev přežilo po dobu tří let a tato včelstva nejen dala kvalitní med, ale také byla vitální a způsobilá k produkci oddělků.
 2. Bylo konstatováno, že včelí plod snese vyšší teploty než roztoč Varroa. Což zcela vyvrací staré informace o tom, že již změna teploty o desetiny °C poškozuje plod. Byl to tedy jen starý vědecký omyl, který vývoji metod léčebného ošetření včelstev celá desetiletí bránil. Bylo konstatováno, že ohřev hubí buňky roztoče, ale nikoli včelí larvy!
 3. Bylo doloženo, že lze prohřát zavíčkovaný plod, což na svých stránkách například vylučuje Výzkumný ústav v Dole, na základě svých neúspěšných pokusů.
 4. Bylo vyvráceno tvrzení Výzkumného ústavu v Dole o tom, že roztoče hubí až teplota blízká 52°C. Na konferenci bylo doloženo, že roztoč nepřežívá ani teploty 45°C. Tedy vzestup teploty plodového tělesa o pouhých 10°C nad normální stav.
 5. Bylo uvedeno, že pro vývoj roztoče jsou ideální teploty pod 35°C a že již horní hranice běžné teploty plodu 35°C tomuto parazitovi nevyhovuje.
 6. Bylo konstatováno, že léčba zvýšenými teplotami je bezpečná.
 7. Bylo konstatováno, že i v létě zcela vyléčená včelstva mohou být v podletí opět díky reinvazím zamořena a že je třeba toto hlídat.

Co plyne z této konference ve vztahu k termosolárnímu úlu?

 1. Teploty do 47°C používané v termosolárním úlu jsou pro zahubení roztoče dostačující a není třeba plod ohřívat na 52°C.
 2. Účinnost termoterapie je plnohodnotnou náhradou chemického ošetření.
 3. Je plně oprávněné, že je Termosolární úl patentován jako zařízení, přinášející do oblasti termoterapie novou kvalitu. Na konferenci prezentovaná zařízení totiž nejsou schopna ohřívat celá včelstva a je nutno plásty vyjímat, ometat, a vkládat do jednoúčelových léčebných zařízení. Dosud užívaná zařízení totiž pracují na bázi proudění horkého vzduchu, který včely vyvětrávají. Termosolární úl ohřívá plod na bázi sálání, tedy formy energie, která nesouvisí s prouděním vzduchu a tudíž nejde vyvětrat.
 4. Konkurenční zařízení nejsou schopna způsobovat narušení reprodukce roztoče delším působením teplot nad 35°C, ale pracují jen na bázi krátkodobých intenzivních ohřevů plodu mimo včelstvo. Termosolární úl po celou teplou část roku brání reprodukci roztoče právě tím, že plod ohřívá nad 35,5°C. Čímž v souladu s vědeckými poznatky napodobuje mechanismus přirozené varroatolerance včely indické.
 5. Dnešní metody hypertermie počítají s nutností jarního, letního a podzimního ošetření, a také doporučují omezení rozlohy plodu matek jejich klíckováním. Při použití prohřívání celých včelstev v termosoláru odpadá časově a pracovně náročné klíckování matek, a v létě úl roztoče reguluje sám. Léčíme pouze v podletí a v období jara.
 6. Bezpečnost léčebných ohřevů v jiných zařízeních, potvrzuje zkušenosti z termosolárních úlů. U ohřevem vyléčených včelstev ovšem platí, že mohou být opět zamořena roztočem Varroa z úlů běžných.

Dr. R.LinhartČlánek z konference:


Tepelné ošetrovanie - biotechnologický spôsob boja proti Varroa destructor