TOPlist

2. Poděkování spoluautorům Rašovské metody a technologie LBV

 

Na tomto místě chci veřejně poděkovat svým váženým spoluautorům,

panu Prof. RNDr. Vítězslavu Bičíkovi CSc. a panu Doc. RNDr. Jiřímu Vagerovi CSc. za to, že se velmi zasloužili o vznik a propagaci metody protirojového chovu trubců (LBV). I teorie přirozené dynamiky včelího díla, bránící propuknutí moru včelího plodu (Rašovská metoda).

Oba jmenovaní vědečtí pracovníci jsou špičkovými výzkumníky a pedagogy, působícími na Přírodovědecké fakultě UP Olomouc. Krom náročné vědecké práce se celoživotně zabývají výchovou mladých odborníků a jsou autory mnoha desítek odborných článků, učebnic a publikací. Velmi si vážím toho, že se mohu počítat mezi jejich žáky!

Nemohu také opomenout značný přínos slečny Mgr. Michaely Wolfové Dis., která se pod vedením pana Prof. Bičíka velmi poctivě věnovala problému moru včelího plodu. A svou diplomovou prací plnou vysoce hodnotných vědeckých citací i vlastních výzkumů přesvědčivě dokázala, že je dnešní přístup k němu odborně neobhajitelný. Tedy, že existují mnohem lepší cesty jeho prevence a léčby, než primitivní pálení včelstev. Tím doložila, že je Rašovská metoda schopna moru velmi efektivně čelit. Její diplomová práce je součástí těchto stránek.

Také si jmenované absolventce dovoluji vyjádřit obdiv za to, že nezměnila téma práce ani tehdy, když jí jeden nejmenovaný a značně nafoukaný veterinář z Olomouce hrozil, že pokud bude téma moru veřejně otevírat, bude od obhajoby své diplomové práce odvláčena v poutech.

Ne, ani trochu nepřeháním! Skutečnost je tak hrozná, že žádného přehánění není třeba. Tak moc se někteří vysoce postavení veterináři bojí, že budou jejich názory a postupy na univerzitní půdě odborně zpochybněny, že neváhají zastrašovat mladé, hezké holky…

 

Dovoluji si Vám všem srdečně poděkovat nejen jménem svým, ale také jménem tisíců včelařů, kterým tyto technologie přináší radost, poučení, užitek a naději.