TOPlist

Včelařské fórum a Termosolární úl

dne 07.05.2013 10:16 jsem udělal chybu, když jsem vstoupil na Včelařské fórum, kde bylo anonymem s přezdívkou Tomaso Fernando založeno vlákno na téma Termosolární úl. Učinil jsem tak na pozvání řadových včelařů. Od té doby až do dnešního dne (27. 2. 2016) jsem se snažil zde hájit svůj názor. Obhájit myšlenku, že teplo je důležitým ekologickým faktorem v životě včely a že jen izolované úly s aktivním solárním ohřevem mají budoucnost. Dále jsem hájil poznání, že zvýšení teploty hubí roztoče Varroa destructor a pokud je správě používáno, nepoškozuje včelu, včelí plod ani včelí dílo. Svá tvrzení jsem podepřel opakovanými veřejnými pozváními na ukázku léčby v termosolárním úlu a vložil jsem odkazy na videa z ní. Také jsem doložil, že právě na bázi termoterapie se včela indická brání roztoči Varroa.

Ačkoli jsem po dobu tří let trpělivě čelil mnoha útokům od lidí neznalých základů oboru, bral jsem za svou povinnost v diskusi vytrvat a na Včelařském fóru i nadále provozovat osvětu. Však mi za to mnozí včelaři také soukromě děkovali. Přišel ale čas mé působení na Fóru ukončit, protože to co se zde odehrává nyní, již dalece překračuje meze jednání inteligentních a slušných lidí. A nechci být s ničím podobným spojován.

Vlákno Termosolární úl bylo založeno anonymem Fernandem účelově, aby můj úl zdiskreditovalo. Proto jsou na Fóru také nejvíce aktivní lidé, kteří patří k zájmovým zpátečnickým skupinám, propagujícím tenkostěnné úly a šlechtění včel na varroatoleranci.

Tyto účastníky Fóra jsem si znepřátelil tím, že jsem vyzval jejich ideové vůdce k odborné diskusi, které nejsou díky intelektuální sterilitě či zbabělosti schopni. Také jsem 21.02.2016 14:31 relevantnost svých závěrů doložil odkazem na výsledky Mezinárodní konference o hubení roztoče Varroa hypertermií.

Pan administrátor viděl, že moji odpůrci nejsou schopni ani obhájit své názory, natož pak vyvrátit mé. To protože jsem doložil, že mé názory jsou v souladu s výsledky z Mezinárodní konference o hypertermii. Proto mě administrátor nejprve nařkl z toho, že používám Fórum jako místo reklamy. To učinil dne 23.02.2016 0:24. Ačkoli jsem toto vlákno nezakládal a Mezinárodní konference se neopírala o výsledky z Termosolárů ! Pak dne 23.02.2016 20:43 administrátor uvedl, že diskuse o Termosolárním úlu je nesmyslná, a že je obdobná otázce, zda existuje Bůh. Tímto vysoce inteligentním a odborně cenným výrokem vlákno po 3 letech ukončil…

Co z toho plyne:

Diskusní vlákno mělo smysl do doby, pokud plnilo účel. Tedy, dokud mohli zdejší nepřátelé termosoláru (schválně nepoužívám výraz oponenti) bez rizika a důkazů tvrdit, že termoterapie nefunguje. To bez obav, že budou sami pokládáni za hlupáky. Když je ale díky Mezinárodní konferenci o tomto tématu zřejmé že termoterpapie funguje také v jiných zařízeních (pročež je vysoce pravděpodobné že oponenti termoterapie hlupáky skutečně jsou), náhle toto vlákno postrádá smysl a bylo NÁSILNĚ administrátorem ukončeno!!!

Ano, tak vypadá demokratická diskuse o odborných tématech v ČR na svobodném internetu! Smyslem je útočit na ty, kdo posouvají poznání dále. A když vynálezce doloží, že jsou jeho výsledky v plném souladu s dnešní úrovní vědeckého poznání a že se mýlí jeho oponenti, pak se vlákno utne.

Přesto se nedomnívám, že tato tříletá debata postrádala smysl. Nádherně totiž ukázala, kdo je kdo. Vlákno neskončilo remízou, ale jednoznačnou porážkou. Někdo na něm totiž trpělivě předkládal aktuální informace, videa, pořádal veřejné ukázky léčby a opíral se o nejnovější zahraniční vědecké poznatky.

Zatímco jiní od zeleného stolu haněli výrobek (Termosolární úl), aniž by ho byť koutkem oka viděli. Odmítnuli se veřejné léčby zúčastnit, jen aby nemuseli uznat, že se mýlí. Napadali účastníky diskuse, kteří projektu termoterapie fandí. Hovořili v rozporu s výsledky vědy a pod tíhou důkazů z Konference neuznali, že se mýlí. Nakonec (než by uznali, že se mýlili) se jednostranným ukončením diskuse postavili samému principu hledání a nacházení pravdy. Čímž se z odborné diskuse sami diskvalifikovali.

Dle mého názoru tím tito lidé přišli o kredit odborný i morální. Což je smutné tím více, že mnozí z nich jsou předními členy nejmenovaných odborných sdružení a zájmových skupin. A co hůře, někteří ke smůle mladých včelařů včelařství vyučují…


Štítím se cenzury, a nebudu na cenzurovaném Včelařském fóru dále diskutovat. To ani, pokud bude toto vlákno obnoveno. Kdo chce znát pravdu o mém úlu, bude ji hledat u uživatelů, a nebo u mě jako vynálezce. Někteří lidé na Včelařském fóru jsou totiž nepřáteli včelařství, včel i jakéhokoli pokroku. Proto nemají zájem pravdu hledat a mnozí jsou ekonomicky angažováni na tom jí za každou cenu umlčet. Když nemohou zvítězit pomocí argumentů, pak zabrání diskusi samé. To je vše, co chci k tématu říci.

Dr. R. Linhart