TOPlist


Zkušenosti včelařů

Ukázka léčby 23. 7. 2016 SOUV-VVC


Václav Klobása (dlouholetý včelař, v rodině více jak 200 včelstev, 2 Termosolární úly od 2015, ZO Židlochovice)

„Vlastním dva Termosolární úly od jara roku 2015. Při termosolární léčbě v podletí jsem bez problémů dosáhl a udržel léčebné teploty. Po léčbě jsem nezaznamenal žádný negativní vliv na plod, včely, nebo dílo. Následně jsem provedl ve všech svých úlech doporučenou chemickou léčbu. Pouze z Termosolárních úlů nebyl po léčbě žádný spad. Díky tomu, že Termosolární úly testuji již druhou sezónu, mohu potvrdit, že dlouhodobý mírný ohřev velmi účinně brání rozmnožování Varroa ve včelstvu. Krátkodobá intenzivní termoterapie je snadná, efektivní a funkční. Má včelstva v Termosolárních úlech mají také rychlejší jarní rozvoj.“

Rostislav Michálek (samostatně včelaří cca 12 let, 4 včelstva, 1 Termosolární úl od 2015)

„V Termosolárním úlu včelařím od roku 2015 a mohu potvrdit, že včely v něm mají výrazně rychlejší jarní rozvoj. Oproti mým včelstvům v běžných úlech se jedná o náskok v řádu několika týdnů, nebo až jednoho měsíce.“

Kabelová Ludmila (90 let včely v rodině, 12 včelstev, 1 Termosolární úl od 2015, ZO Heřmanův Městec)

„Princip hubení roztočů termosolární metodou je spolehlivý a v období aktivity včel maximálně účinný. Je to revoluční metoda a ve svém principu velmi jednoduchá. Vylučuje škodlivý vliv chemických látek v léčivech. Dokonale hubí roztoče na zavíčkovaném plodu. Při dodržení metodiky je celý postup léčby snadný a bezpečný. Včely jsou ve výborné kondici. Tuto metodu budeme určitě dále využívat."

Pavel Roubínek (začínající včelař, 2 včelstva, 2 Termosolární úly od 2015)

„Jsem přesvědčen, že Termosolární úly jsou budoucností včelařství. Ekologická léčba včel bez chemických preparátů. Ve svých Termosolárních úlech jsem provedl termoterapii se 100% účinností na roztoče (po kontrolní fumigaci nulový spad). Mohu také potvrdit rychlejší jarní rozvoj včelstev v Termosolárních úlech a příznivý vliv dlouhodobého mírného ohřevu plodiště na včelstvo.“

Ladislav Hojgr (6 včelstev, 6 Termosolárních úlů, ZO Bruntál)

Již 2. rokem včelařím v Bruntále pouze s Termosolárními úly. Letos na jaře jsem měl 2 a léčil jsem v květnu, kdy jsem ve slunném dnu otevřel horní i přední kryty a nechal sluncem zahřívat úly. Kolem poledne asi po 2 hodinách ohřevu byla teplota v plodišti asi 40°C - tudíž málo a byl jsem nucen zcela zavřít česna a k větrání ponechat jen zadní větrací otvory. Poté šla teplota asi do hodiny na 46°C, což jsem nechal 1 hodinu a poté ukončil léčbu zakrytím úlů. Po 2. jsem léčil v srpnu 2 stará a 4 nová včelstva (oddělky), kdy dosažení teploty 48°C bylo mnohem snadnější ovšem také se zavřenými česny. Druhý jsem vždy kontroloval spad na podložkách a byli tam dle mého odhadu stovky mrtvých roztočů Varoa. Moje včely jsou zdravé a v kondici. Žádnou další chemickou léčbu nepoužívám a nepotřebuji. Můj med je v totální bio kvalitě.

Michal Štěpán (včelaří 5 let, včelstev, 5 Termosolárních úlů)

Termosolární úly testuji od roku 2014 a má včelstva v těchto úlech jsou trvale bez roztoče Varroa. Při zimních komisionálních léčbách od roku 2014 pravidelně zaznamenáváme spad roztoče z běžných úlů, ve kterých včelaří můj otec. Z mých Termosolárních úlů je při těchto léčbách spad nulový. Včelařím v chladnějších podmínkách, ale i přes to mají moje včely v Termosolárních úlech velmi rychlý jarní rozvoj a díky tomu i vyšší medné výnosy.

Kořínek Lubomír (včelařil 60 let, ve funkci 54 let, 30 včelstev, ZO Heřmanův Městec)

„Systém termosolární léčby hubí spolehlivě roztoče i na zavíčkovaném plodu. Hlavní výhodu spatřuji v tom, že tato léčba se obejde bez chemie.“

Písař Jiří (4 včelstva, dlouholetý včelař)

„Na procesu termosolární léčby se mi líbí, že včely nestresuje, jsou v klidu a neviděl jsem žádné úhyny způsobené zvýšenou teplotou. Následně jsem se přesvědčil, že teplo stoprocentně hubí roztoče na zavíčkovaném plodu. Velkou výhodou je také absence chemických léčiv.“

Beránek Milan (16 včelstev, 17 let včelaří)

„Účinností termosolární léčby jsem byl velice příjemně překvapen. Včel bez problémů tolerovaly zvýšení teploty. Zaujal mne i následný vysoký spad roztočů, to i světlých, mladých jedinců. Metoda je podle mého názoru perspektivní a doufám, že se jí podaří v budoucnu modifikovat i pro použití ve včelstvech na stinných místech, nebo ve včelínech.“

Škaryd Josef (27 včelstev, včelaří 32 let)

„Na základě mé účasti při praktické ukázce funkčnosti solárního úlu musím konstatovat, že veškeré předem uvedené parametry úlu byly prakticky ověřeny a byla prokázána jeho účinnost při léčbě parazita Varroa destructor. Proto chci říci, že tento úl lze doporučit pro všechny zájemce, kteří mají možnost umístit včelstva na slunném prostranství.“

Vojtěch Jiří (65 včelstev, včelaří 56 let, ZO Pardubice)

S Termosolárním úlem Dr. Linharta jsem se seznámil na jeho přednášce a při praktické ukázce jeho „práce“- terapii včelího chomáče v letním čase. Unikátní úlová konstrukce umožňuje absorbovat léčebné dávky tepla při vyšších teplotách plodového tělesa kdy roztoči hynou, ale včelí plod ani včely nejsou poškozovány. To je ohromující zjištění! Dokáže termosolární úl zbavit včelstvo parazita? Dokáže 100procentně, problém ale je reinvaze roztoče z jiných včelstev a proto je léčení nutné opakovat. Předností tohoto úlu je, že umožňuje přeléčit i plodová tělesa dalších včelstev. A bez chemie!

Poskočil Stanislav (10 včelstev, včelaří 32 let)

„Osobně jsem se zúčastnil přednášky Dr. Linharta a ukázky Termosolární léčby. Metoda použití Termosolárního úlu se mi jeví jako vhodná jak pro včelaře s menším počtem včelstev, tak i pro větší chovy. O účinku zvýšené teploty na likvidaci roztoče Varroa jsem četl již v době jeho prvního výskytu na našem území v 80. letech minulého století. Tehdy výzkumníci zkoušeli po izolaci matky samotné včely vystavit zvýšené teplotě, údajně s vynikajícími výsledky.“

Tereza Sviderská (studentka UPOL pedagogická fakulta, kombinace matematika+biologie)

„V rámci své bc. práce jsem se zaměřila na schopnost Termosolárního úlu zvyšovat teploty úlového prostoru a tím podporovat rozvoj včelstev. Z dat, která jsem získala za více jak rok nepřetržitého měření a porovnávání s běžnými uteplenými i tenkostěnnými úly mohu potvrdit, že Termosolární úl je schopen velmi významně zvyšovat teploty uvnitř úlu a to celoročně. Tím podporuje zejména jerní rozvoj a usnadňuje včelám zimování.“

Michaela Říhová (studentka UPOL)

„V rámci své bc. práce jsem zkoumala schopnost Termosolárního úlu dosahovat teplot nad 40°C a vliv této teploty na roztoče Varroa. Výsledky mé práce jasně dokládají, že Termosolární úl je při běžných podmínkách schopen prohřát plodiště včelstva ad teploty 40°C a následný velmi vysoký spad světlých roztočů dokazuje, že tato teplota spolehlivě hubí i ty jedince, kteří se během léčby nacházejí v zavíčkovaném plodu. Jako včelařka na této technologii velmi oceňuji, že se včely během léčby chovají přirozeně bez známek stresu. A termoléčba umožňuje zbavit včelstva varroázy bez použití chemie.“